Textos em português e esperanto. Tekstoj en la portugala kaj en Esperanto.

Obrigada por sua visita! Dankon pro via vizito!

domingo, 27 de janeiro de 2013

Al Paul McCartney


http://letras.mus.br/the-beatles/213/
En mil naŭcent sesdek sep

Ĉarma kanzon’ furoris:

“When I’m sixty four”…

Kaj timiĝis mia esto

Pro tia temp’ tro for ...Nu, jen mi sesdekkvara!

Pli juna ol antaŭe:

En kruĉ’ da Poezio

Verda Eliksir’ kulpas

Pri l’ ĝoj’ kaj l’ amikar’.Maria Nazaré de C. Laroca

Juiz de Fora, 27/01/2013

sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

Dubo


Marŝante tra l’ ĝarden’,

Patrin’ ameme puŝas

Sian infanĉareton.

 

Kaj mia penso flugas

Nepre al estont’, fulme…

Ĉu fil’ al flegist’ pagos

Por panjon rulseĝpuŝi?

 

Maria Nazaré de C. Laroca

Juiz de Fora /25 /01/2013

quarta-feira, 23 de janeiro de 2013

Animŝoko


Baraktas l’ animo

Kiel ŝnurdancist’

En ĥaosa vakuo:
 

Rekte de Esperantuj’,

El l’ Aragvajo,

Mi falis en l’ urbegon

Ŝtonan: San-Paŭlo.
 

La koro triste plukas

Streĉitan kordon

El ploro senbrua.
 

La lilioj ne plu vivas

En  ĝardenet’ strata

De la granda urbo...
 

Eĉ beleco bezonas

Morti por renaskiĝi

Pli perfekte bela.

 

Maria Nazaré de C. Laroca 
San-Paŭlo,  23/01/2013

terça-feira, 22 de janeiro de 2013

Barra do GarçasEn la kor’ de Brazil’,

Natur’ grandioza

Mirigas nin pompe.

 

Varmakvaj parkoj,

Arbar’, montar’ majestas

Kaj akvofaloj gloras.

 

Aragvajo river’,

La kotmantela reĝo,

Ritme fluadas lante

Kiel naturservanto.

 

Maria Nazaré de C. Laroca

Barra do Garças – MT  22/01/2013

 

 

 

quarta-feira, 16 de janeiro de 2013

Pripenso


Ridindas vanteco:
Ĝi bruas fiere
Kaj arestas revojn
Ideale purajn.


Altiras ĝi simplulojn,
Primokas naivulojn
Kiuj modeste agas...


Pluraj plu priploras
Gloron tiel malplenan,
Mortintan ĵusnaskitan.


Maria Nazaré de C. Laroca

Juiz de Fora – Rio de Janeiro 

 16/01/2013

segunda-feira, 14 de janeiro de 2013

VortaroEsperanta vortaro,
Sorĉa mar’ da lingveroj,
Liveras al homaro
Multnombrajn vorterojn.

Tra senlima paŝtejo,
Vortojn paŝtas poetoj
Kaj ilin zorge nutras
Por nin regali bele
Per poezia plezur'.
Maria Nazaré de C. Laroca

Juiz de Fora, 14/01/2013

domingo, 13 de janeiro de 2013

Donaco


Reĝo estas iu ajn
Riĉul’ aŭ mizerul’.
Sufiĉas mateniĝi
Por ricevi homoj
Tute novan trezoron
El gemoj altvaloraj:
La horojn de l’ tago,
Kiujn senpripense
Oni malŝparas.
 
Maria Nazaré de C. Laroca
Survoje al Juiz de Fora,13/01/2013

Suno


Kunvojaĝas sun’

Sub haŭto mia

Brunigita bele.

 

Sed ĝi ne sukcesis

Disrompi ankoraŭ

Ŝtonan koron fridan.

 

Dia labor’ fervoras…

Ĉar sun’ kisas ĉion:

Maron  marĉon.

Kio aŭ kiu

Ne gravas... Do

 

Kial l’egoisma

Pens' jarcenta

Esti sun’ nur

Posedo mia?
 

 Maria Nazaré de C.Laroca
 Kabo Frio, 13/01/2013

 

 

 

sábado, 12 de janeiro de 2013

Ĝis baldaŭ!


Eĉ sub pluveto frida

La plaĝo renaskiĝas

Iom post iom.

 

Distaj montoj, ŝipoj

Dormas horizonte...

Subite sunokul’

Malfermas kurtenon

Nur por ekrigardo.

 

Mevoj akrobatas,

Fiŝkaptante gracie

Dum el likva trezor’

La poet’ vortkaptas...

 

Liberon kaj esperon

Li tre zorge ekprenas

Kaj ĝisrevidas kore.

 

Maria Nazaré de C. Laroca

Kabo Frio, 12/01/2013

 

 

 

sexta-feira, 11 de janeiro de 2013

Pluvo


Finiĝas marferioj.

Nevideblaj

Dankaj vortoj

Ŝprucas.

 

Mi adiaŭas do ...

Mantel’ el pluv’

Volvas la urbon.

 

Gutojn

El plezur’

Mi plukas

Por plekti

Kolĉenon

Kaj ornami

La sinon

De l’ mar’.

quinta-feira, 10 de janeiro de 2013

Vivĝojo


Hodiaŭ sun’ ferias:

Plejeble ĝi dormetas

Sur nuba lito griza.

 

Milde flugas veter’,

Ĝojon ĝuas banistoj:

Vivlernantoj ĉe mar’...

 

Ja farnientas multaj

Krom mevoj kaj vendistoj

Kaj senĉesa ondar’ ...

 

Maria Nazaré de C. Laroca

Kabo Frio, 10/01/2013

 

 

 

 

 

 

quarta-feira, 9 de janeiro de 2013

Vivtransiro


Deliras l’ animo,

Doloras la haŭto.

Anim’ tra haut’ aromas,

Silente traparolas

Kaj foje ĝi korŝiras.

 

Pro animsufero

Malsaniĝas haŭto:

Jen verŝajna masko

Aŭ animaresto.

 

Spite al vent’ petola

Aŭ mara kis’ volupta,

Animo plorsingultas

Kaj haŭto brule floras.
Maria Nazaré de C. Laroca

Kabo Frio, 09/01/2013.

 

segunda-feira, 7 de janeiro de 2013

Figarbo


En ludĝarden’ porinfana

Staras  arbego impona,

Kies hararo tegmentas

Kaj naskas benatan ombron.

 

Ĉu ĝia nomo?  Figujo

Kaj fruktojn donacas ombre...

Ĝi ne forgesis la instruojn

Tiamajn el Krist’ Jesuo.
 


Maria Nazaré de C. Laroca

Kabo Frio, 07/01/2013

 

domingo, 6 de janeiro de 2013

Penseroj


Kvazaŭ fola mevo,

Mia pens’ turniĝas

Kaj fulme plonĝas

En lumglaŭkajn ŝaumojn.


Ĝi fluas zigzage,

Nevideblajn fiŝojn

Tuj alparolante.


Subite ĉielen

Ĝi ĵetiĝas trafe

Por senpere kapti

Stelpoezion 

Kaj misteron ties. 


Maria Nazaré de C. Laroca

Kabo Frio,  06/01/2013

sábado, 5 de janeiro de 2013

Marborde


Dolĉa farniento

Banas somerulojn.

Dancas friskaj ventoj:

Laboras naturo.

 

Egaligas plaĝo

Ĉiujn ajn samece;

Profesi’ ne gravas.

 

Dume sur ondaro

Temp’ ripozi emas...

Sun’ ridetas jene.

 

Maria Nazaré de C. Laroca

Kabo Frio, 05/01/2013

 

quinta-feira, 3 de janeiro de 2013

MalfermoNe plu rigardi nur eksteren:

En ordo estas ĉio, mi

Kun eta korpo repaciĝis

Ĉar malfortiko, maljunec’

Viglajn revojn ankoraŭ ludas.

 

Nun al homar’ min trafis am’,

Kiel infan’ vivon mi ĝuas.

Homan kondiĉon al Di’ mi dankas...

Domaĝe! La dank’ tro malfruis.

 

Maria Nazaré de C. Laroca

Kabo Frio, 03/01/2013

terça-feira, 1 de janeiro de 2013

Bukedo


Verdas Januar’

Alpaŝ’ unua.

Februar’ brunas,

Ebriiĝas, brulas.

 

Jen Mart’ arĝentas,

Sagpafas trafe.

Flavas Aprilo

Per folioj mildaj...

Majo bluas glate:

Naskiĝmonat’ mia.

 

Lazuras Junio

Kaj Julio blankas

Dum nigras Aŭgusto.

 

Septembr’ rozkoloras,

Oktobro ruĝas

Kaj Novembr’ violas...

Decembr’ orumas:

Ĝojo ĉielarkas.


 
Maria Nazaré Laroca
Kabo Frio RJ - Brazilo  01/01/2013